rozumienie tekstu czytanego na maturze

SŁOWNICTWO DOM

W którym domu nie zamieszka rodzina?

A terraced house
B detached house
C cottage
D studio flat