rozumienie tekstu czytanego na maturze

SŁOWNICTWO DOM

W którym domu nie zamieszka rodzina?

A detached house
B cottage
C terraced house
D studio flat