wypowiedź pisemna na maturze

słówka

być znaczy:

A never
B now
C to
D to be