wypowiedź pisemna na maturze

słówka

być znaczy:

A to be
B never
C to
D now