wypowiedź pisemna na maturze

słówka

być znaczy:

A to
B to be
C now
D never