wypowiedź pisemna na maturze

słówka

być znaczy:

A never
B to be
C now
D to