wypowiedź pisemna na maturze

słowka

food mean

A jeść
B pić
C nalewać
D jedzenie