wypowiedź pisemna na maturze

słowka

food mean

A pić
B jeść
C nalewać
D jedzenie