wypowiedź pisemna na maturze

słowka

food mean

A nalewać
B jedzenie
C jeść
D pić