wypowiedź pisemna na maturze

słowka

food mean

A jedzenie
B nalewać
C jeść
D pić