gramatyka - rzeczowniki: policzalne / niepoliczalne, liczba mnoga, słowotwórstwo, na maturze

Rzeczowniki niepoliczalne

W którym szeregu wyrazów NIE znajdują sie SAME rzeczowniki niepoliczalne.

A cofee, travel, anger
B milk, potatoes, time
C tea, sleep, hope
D water, freedom, work