gramatyka - rzeczowniki: policzalne / niepoliczalne, liczba mnoga, słowotwórstwo, na maturze

Rzeczowniki niepoliczalne

W którym szeregu wyrazów NIE znajdują sie SAME rzeczowniki niepoliczalne.

A cofee, travel, anger
B water, freedom, work
C milk, potatoes, time
D tea, sleep, hope