gramatyka - rzeczowniki: policzalne / niepoliczalne, liczba mnoga, słowotwórstwo, na maturze

Rzeczowniki niepoliczalne

W którym szeregu wyrazów NIE znajdują sie SAME rzeczowniki niepoliczalne.

A milk, potatoes, time
B water, freedom, work
C cofee, travel, anger
D tea, sleep, hope