rozmowa na podstawie materiału stymulującego i prezentacja tematu na maturze

Przetłumacz

What kind of sport do you like?

A Jesteś sportowcem?
B Lubisz sport?
C Jaki sport lubisz?
D Co robisz?