rozumienie tekstu czytanego na maturze

przetłumacz

Co lubisz?

A What do you like?
B What's up?
C Did you go there?
D Where are you?