rozumienie tekstu czytanego na maturze

przetłumacz

Co lubisz?

A Did you go there?
B What do you like?
C What's up?
D Where are you?