rozumienie tekstu czytanego na maturze

przetłumacz

Co lubisz?

A What's up?
B Where are you?
C What do you like?
D Did you go there?