wypowiedź pisemna na maturze

Przetłumacz

Moim zdaniem

A In my way
B In my opinion
C My way
D I think