wypowiedź pisemna na maturze

Przetłumacz

Moim zdaniem

A I think
B In my opinion
C My way
D In my way