słownictwo - odkrycia naukowe na maturze

przetłumacz:

badacz

A researchers
B inventors
C scientist
D discoverers