słownictwo - odkrycia naukowe na maturze

przetłumacz:

badacz

A discoverers
B researchers
C inventors
D scientist