słownictwo - odkrycia naukowe na maturze

Przetłumacz..

first antibiotic penciline

A anabolik
B antybiotyk
C polopiryna
D penicylina