wypowiedź pisemna na maturze

Przełumacz

Przede wszystkim

A żadne z powyższych
B Firstly
C First
D First of all