wypowiedź pisemna na maturze

Przełumacz

Przede wszystkim

A żadne z powyższych
B First of all
C Firstly
D First