rozmowa na podstawie materiału stymulującego i prezentacja tematu na maturze

Pomocne słowa/zwroty

Zwroty które przydają się podczas wyboru obrazka ;) Przekonywujący...

A catchy - chwytliwy
B attention-grabbing - zwracający uwagę
C lifelike - życiowy
D convincing