rozumienie tekstu słuchanego na maturze

Odpowiedz na pytanie

Czy masz problemy ze słuchaniem tekstów po angielsku?

A To pytanie nie dotyczy tematu -.-
B Nie wiem
C Tak
D Nie