rozmowy sterowane i opis obrazka na maturze

Odpowiedź na pytanie

Jeśli odpowiadam na pytanie dotyczące przeszłości, używam czasów:

A past tenses
B phrasal verbs
C present tenses
D passive voice