rozmowy sterowane i opis obrazka na maturze

obrazek 2

Co jest na obrazku?

A flower
B tree
C lawn
D hedge