słownictwo - odkrycia naukowe na maturze

Idiomy

Robić z igły widły, który z podanych niżej odpowiedzi odwzoruje sens tego idiomu?

A change a car into bulldozer
B With a molehill did
C change a fly into an elephant
D Do out of a molehill