KTU (krótki tekst użytkowy) i DTU (dłuższy tekst użytkowy) na maturze

Dłuższy tekst użytkowy

Którym wyrażeniem rozpoczniesz pisanie reklamacji?

A Excuse me, can you help me to repair a faulty DVD?
B I am writing to regard about a faulty pen
C I bought a computer which is faulty
D I am nervous because you sold me a faulty mobile phone