KTU (krótki tekst użytkowy) i DTU (dłuższy tekst użytkowy) na maturze

Dłuższy tekst użytkowy

Którym wyrażeniem rozpoczniesz pisanie reklamacji?

A I am nervous because you sold me a faulty mobile phone
B I bought a computer which is faulty
C I am writing to regard about a faulty pen
D Excuse me, can you help me to repair a faulty DVD?