Arkusze maturalne z biologii

Publikacje CKE

Biuletyn maturalny z biologii. Aneks. Poziom rozszerzony. Publikacja Centra...

Pobierz arkusz

Biuletyn maturalny z biologii. Publikacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej...

Pobierz arkusz
Matura 2014

Odpowiedzi do arkusza rozszerzonego z biologii Matura 2014

Pobierz arkusz

Odpowiedzi do arkusza podstawowego z biologii Matura 2014

Pobierz arkusz

Arkusz rozszerzony z biologii Matura 2014

Pobierz arkusz

Arkusz podstawowy z biologii Matura 2014

Pobierz arkusz
Matura 2013

Arkusz rozszerzony z biologii, matura 2013.

Pobierz arkusz

Arkusz podstawowy z biologii, matura 2013.

Pobierz arkusz
Matura 2012

Model odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszu rozszerzonym z biologii na ma...

Pobierz arkusz

Model odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszu podstawowym matury z biologii...

Pobierz arkusz

Arkusz rozszerzony z biologii z 2012 r.

Pobierz arkusz

Arkusz podstawowy z biologii z 2012 r.

Pobierz arkusz
Matura 2011

Arkusz poziomu rozszerzonego z biologii z 2011 r.

Pobierz arkusz

Arkusz maturalny poziomu podstawowego z biologii w 2011 r.

Pobierz arkusz

Model odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszu rozszerzonym matury z biologi...

Pobierz arkusz

Model odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszu podstawowym matury z biologii...

Pobierz arkusz
Matura 2010

Matura 2010. Arkusz egzaminacyjny z biologii. Poziom rozszerzony

Pobierz arkusz

Matura 2010. Arkusz egzaminacyjny z biologii. Poziom podstawowy

Pobierz arkusz